Vad är moderna klassiker inom litteraturen?

Vad räknas egentligen till en modern klassiker? Att klassikerstämpla en bok sker ofta rutinmässigt. Hur utser man då nyare romaner till moderna klassiker? De som arbetar med böcker och utser vilka böcker som ska kallas moderna klassiker kan ha svårt att veta vilka riktlinjer de ska utgå från. Om man ser till modernismen som epok, ligger den hundra år tillbaka.

Men viss litteratur kan komma att kallas klassiker även om den är ganska nyutgiven. Det finns vissa böcker som blir omskrivna som klassiker nästan direkt efter utgivning. Sedan glöms de helt plötsligt bort efter ett visst antal år. En del av den litteraturen kan visserligen återuppstå som klassiker igen. Flera av dessa bortglömda böcker har ofta filmatiserats och efter många år finns det någon filmmakare som vill göra en ny version av filmen, och då blir boken i ropet igen. Det blir efterfrågan på den och förlagen får göra en ny upplaga. Det är även bra för förlaget, då uppmärksammas det igen och även deras andra författare brukar få ett uppsving.

Nobelpristagare i litteratur

Tanken med Nobels litteratur är att de författare som får priset och deras verk ska bli klassiker, men så brukar det inte alltid bli. Ofta är inte författaren ens känd bland de vanliga läsarna. Visserligen brukar det bli uppståndelse när Nobelpriset blir uppropat, men efter ett tag blir ofta författaren bortglömd igen. Kanske är det bättre om priset går till en yngre och mer välkänd författare. Det är bara en tanke!

Vad räknas till en klassiker?

Man räknar klassisk litteratur som ett verk som oavsett tid faller läsarna i smaken. Viktigt är att inte blanda ihop en klassiker med klassisk litteratur, för det är två helt skilda saker. Här är det klassiker vi koncentrerar oss på, och vilka böcker som kan räknas dit. För att ett verk ska kunna kallas för en klassiker är det några gemensamma nämnare som gäller. Boken ska ha en hög språklig kvalitet, ta upp aktuella universella frågeställningar, och den ska vända sig till människor som oavsett samtid kan känna igen sig. Vissa samhällsproblem känner man igen sig i oavsett när boken är skriven, och då kan den kallas en klassiker.

Nyare klassiker

De verk som är skrivna under nyare tider och som har en handling som kan kännas igen långt in i framtiden kan klassas som moderna klassiker. Här kommer några exempel på böcker som kallas moderna klassiker.

Joseph Conrad

”Nostromo” utgavs 1904 under den period som Conrads skapade var som mest produktivt. Handlingen i boken tilldrar sig i en fiktiv latinamerikansk republik som heter Costaguana och där florerar ett politiskt kaos.

Stig Larsson

”Autisterna” utkom 1979 och handlar om 1980-talets Sverige. Denna bok blev kritikerrosad av många, men även en hatad bok av andra. Läsaren får följa en man som varken har psykisk styrka eller någon själsläggning. I sin uppdiktade värld möter han skuggestalter som försvinner lika fort som de dyker upp. En mycket surrealistisk bok. Efter den här boken har Stig Larsson blivit en betydande författare, filmregissör och dramatiker.